ACCIÓ SOCIAL

Actuem e
insertem als
més desfavorits

Totes les activitats relacionades amb les tres línies d’activitat principal tenen un impacte directe cap a la funció social de la nostra fundació vers el territori, ajudant a la qualitat de vida dels nostres avis i àvies i acompanyant a aquelles persones més necessitades.

Amb els ingresos que la nostra entitat reb de la seva unitat de patrimoni immoble, la fundació ho destina a subvencionar places privades (amb o sense grau de dependencia), i a ajudar aquelles persones amb risc d’exclusió social. L’objectiu és garantir envelliment digne a totes les persones.

Però de la mateixa manera, implica un impacte social vers la comunitat, millorant la vida de les persones del nostre entorn. Aquesta acció social es desenvolupa mitjançant tres àrees d’acció: menjador social, unitat de formació i inserció i el projecte de pisos socials.