FORMACIÓ I INSERCIÓ

ACOMPANYAMENT DE LES PERSONES GRANS

Ens centrem en l’atenció geriàtrica i la col·laboració amb els estaments locals I autonòmics I estatals competents, que treballen en pro d’una millor qualitat de vida de les persones grans de Sitges i de la seva àrea d’influència, afavorint un envelliment actiu.

L’any 2020 el Servei d’Ocupació de Catalunya homologa dos espais de l’entitat com a aules de formació: el Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges i el Centre de Dia. Des d’aleshores, la nostra fundació està implementat cursos de formació relacionats amb les nostres línies d’acció:

  • Sector sociosanitari i atenció a les persones depenents
  • Enoturisme i atenció al visitant en entorns turístics

Aquests cursos s’imparteixen gràcies a les línies de subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya i d’altres entitats i administracions públiques com l’Ajuntament de Sitges. L’entitat també ofereix una formació al voluntariat especialitzat a l’atenció de la gent gran per tal de donar un servei complet.

D’altra banda, l’Hospital de Sitges també actúa com un punt Incorpora del projecte de la fundació La Caixa. Consisteix en un punt fix on es dóna el servei d’acompanyament a totes aquelles persones que vulguin millorar per una banda la seva situació laboral (en el cas que no es tingui feina), i d’altra banda acompanyament i assessorament per millorar el nivell formatiu (assistir a cursos que millorin les capacitats i habilitats d’aquells que ja estan treballant) i també intermedia i gestiona les ofertes d’empreses.

Per a més informació, contactar amb:

Correu: incorpora.sitges@hospitalsitges.cat