HABITATGE SOCIAL

Ens centrem en l’atenció geriàtrica i la col·laboració amb els estaments locals I autonòmics I estatals competents, que treballen en pro d’una millor qualitat de vida de les persones grans de Sitges i de la seva àrea d’influència, afavorint un envelliment actiu.

Des de l’any 2020, la nostra fundació ha posat a disposició de l’Ajuntament de Sitges un part dels immobles que gestiona com habitatge social. L’objectiu d’aquesta projecte és afavorir la integració de famílies en situació de risc per normalitzar la seva realitat després d’un període de seguiment establert.

Per a més informació:

Telèfon: 938940003

Correu: info@hospitalsitges.cat