LA RESIDÈNCIA

Comptem amb 108 places a les nostres instal·lacions

LA RESIDÈNCIA

La línia principal d’activitat de l’entitat es troba dins del sector assistencial. Comptem amb 108 places, 70% de les quals tenen una naturalesa pública, i el 30% privada. De les places privades, la Fundació té la missió i el compromís de subvencionar aquells avis i àvies que no poden assumir el cost total dels serveis que se’ls hi presten a les nostres instal·lacions.


Els nostres objectius són:
• Oferir un hàbitat segur, accessible I adaptat a les necessitats funcionals de les persones usuàries en un ambient confortable.
• Proporcionar una convivència harmoniosa entre les persones usuàries en interrelació amb l’entorn comunitari.
• Millorar la qualitat de vida, el benestar subjectiu i la satisfacció amb el propi procés de necessitat d’ajut, afavorint l’autoestima, el desenvolupament personal i la integració sòcio-ambiental.
• Prestar l’atenció necessària a les persones usuàries segons les seves necessitats d’ajut.

Som un centre concertat amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Sitges, per a l’assistència a les activitats de la vida diària
de les persones grans amb dependència, entenem la residència com a centre de serveis.

SERVEIS

La creixent existència de persones grans en les quals conflueixen necessitats d’atenció gerontològica provinents de situacions diverses, fa que els serveis residencials que prestem des de la residència de l’Hospital s’hagin adaptat per tal de poder-les atendre globalment, donant una resposta integral a cada persona.

Serveis d’àmbit de l’atenció a la salut i la relació

• Atenció a les activitats de la vida diària i hàbits d’autonomia
• Atenció mèdica i d’infermeria prestada per mitjans propis i /o aliens
• Fisioteràpia de rehabilitació i gimnàstica
• Assistència social adreçada a afavorir la relació del resident amb el seu entorn familiar
• Atenció psicològica i psicoestimulació
• Unitat geriàtrica especialitzada en demències
• Activitats d’oci i temps lliure

Serveis d’àmbit de l’atenció al confort i hoteler

• Allotjament
• Cuina pròpia, amb menús i dietes facultatives
• Servei propi de neteja bugaderia i repàs de roba
• Servei religiós opcional

Altres serveis

• Serveis de perruqueria i estètica
• Servei de podologia
• Servei d’acompanyament a visites concertades
• Suport d’assessoria orientat a facilitar gestions personals a la gent gran (tràmits administratius, ajuts tècnics, etc.)

La residència disposa de la col·laboració de voluntaris que comparteixen el seu temps dedicant-lo a tasques de suport i acompanyament als nostres residents. Si vols fer-te voluntari, posa’t en contacte amb:

Telèfon: 938940003

Correu: info@hospitalsitges.cat