BRANQUES D’ACTIVITATS

Les branques d’activitat estan lligades a la missió de l’entitat

ACOMPANYAMENT DE LES PERSONES GRANS

Ens centrem en l’atenció geriàtrica i la col·laboració amb els estaments locals I autonòmics I estatals competents, que treballen en pro d’una millor qualitat de vida de les persones grans de Sitges i de la seva àrea d’influència, afavorint un envelliment actiu.

GESTIÓ PATRIMONI IMMOBLE

Gestió de més de 60 immobles repartits pel terme municipal de Sitges. Aquesta línia d’activitat que ens permet gestionar el patrimoni que se’ns ha estat llegat al llarg dels anys, destinat al manteniment de l’activitat principal de l’entitat i assegurar el retorn de l’impacte social. El 100% del retorn econòmic d’aquests Immobles garanteixen les places subvencionades per la Fundació.

CELLER DE L´HOSPITAL

Gràcies al Llegat Llopis del 1935, la fundació ostenta el negoci del Celler de l’Hospital, tenint el compromís i la responsabilitat del conreu, la producció i la comercialització de la Malvasia de Sitges. Tota activitat generada en aquest espai té un retorn directe cap a la funció social d’aquesta institució. L’essència més pura del Sitges de sempre, en forma d’un vi tradicional i exquisit.

La seu de la seva activitat està a Sitges, en un oasi enmig del nucli urbà, una finca de 11.000m2 la qual inclou:
• La residència geriàtrica, situada en dos edificis, l’Hospital històric de l’any 1912 I l’edifici Deering remodelat dels anys setanta del segle XX
• Una capella del 1915 amb un retaule gòtic de segle XVI
• Un tanatori i un menjador social
• Una casa-xalet on originàriament vivien la comunitat de Monges Missioneres de la Immaculada Concepció, les quals van tenir cura dels
malalts fins a l’any 2000
• El Corral de la Vila, amb el Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges i part del Celler de l’Hospital
• Una vinya de 1.000m2 de Malvasia de Sitges
• Una pineda de 5.000m2
• Un hort de 4.000m2