Judit Miró Sabaté (Sitges, 1968) ha estat nomenada nova patrona veïnal de la Junta de la Fundació Privada de l’Hospital de Sant Joan Baptista de Sitges. El Ple municipal de l’Ajuntament de Sitges va aprovar ahir per unanimitat la proposta. Judit Miró cobrirà la plaça que hi havia vacant des de la renúncia personal, el març passat, d’Albert Oliver, per incompatibilitats amb l’activitat institucional.

Judit Miró és funcionària de carrera i actualment treballadora del Servei de Tradicions i Festes de l’Ajuntament de Sitges. Vinculada al teixit sociocultural de la vila, en els últims dotze anys ha mantingut una estreta relació amb l’Hospital de Sant Joan Baptista. D’una banda, perquè entre 2011 i 2021, en tant que expositora de clavells de Corpus, tenia cura de les seves plantacions al viver de l’Hospital. Això li va permetre estar en contacte permanent amb els residents, amb qui compartia llargues estones. I d’una altra, perquè amb motiu de l’ingrés del seu pare a la residència de l’Hospital, el 2019, va poder establir una relació de proximitat també amb les gerocultores i el conjunt del personal del centre.

Judit Miró ha agraït la proposta per incorporar-se al Patronat i assumeix la responsabilitat amb accentuada il·lusió: “espero col·laborar amb la Fundació per aconseguir que la nostra gent gran segueixi gaudint de l’espai de Hospital i visqui els últims anys de la vida amb dignitat i felicitat”.